Generalforsamling 2021

Tirsdag d. 23/3-2021 kl. 19.00 afholder støtteklubben og rideklubben den årlige generalforsamling. Vi tror desværre ikke på at vi allerede i marts kan mødes fysisk, så aftenens afvikles lige som sidste år på Microsoft Teams.

Tilmelding kan ske til: hannejiversen@bbsyd.dk, hvorefter der sendes en kalender invitation med et link til mødet.  

Vi ses til en hyggelig aften, hvor der er mulighed for at komme med input, så vores rideklub kan blive ved med at være den bedste.

Bemærk at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

Støtteklubben:
                         

1.    Valg af dirigent

2.    Årets beretning

3.    Revideret regnskab fra kassereren

4.    Valg

5.    Indkomne forslag

6.    Evt.

 

Generalforsamling for Kongeå Rideklub

1.      Valg af dirigent

2.      Årets beretning

3.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.      Valg af suppleanter til bestyrelsen

7.      Valg af medlemmer og suppleanter til juniorudvalget

8.      Valg af revisorer og revisor-suppleant

9.      Evt.

 

Vi glæder os til at se jer 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen