INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

 

Torsdag d. 17.3 kl. 19.30 afholder støtteklubben og rideklubben den årlige generalforsamling i rytterstuen på Jedstedvej 41.

Vi hygger os med lidt kaffe og kage undervejs mens vi afvikler generalforsamlingen.

Vi ses til en hyggelig aften, hvor der er rig mulighed for at komme med input, så vores rideklub kan blive ved med at være den bedste.

Dagsorden:

Støtteklubben:
                        1.    Valg af dirigent

                                                    2.    Årets beretning

                                                    3.    Revideret regnskab fra kassereren

                                                    4.    Valg

                                                    5.    Indkomne forslag

                                                    6.    Evt.

Generalforsamling for Kongeå Rideklub:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Årets beretning

3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.       Behandling af indkomne forslag

Teknisk ændring af vedtægter

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.       Valg af suppleanter til bestyrelsen:

7.       Valg af medlemmer og suppleanter til juniorudvalget:

8.       Valg af revisorer og revisorsuppleant:

9.       Evt.

 

Bemærk at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på info@kongeaa-rideklub.dk  

 

 

Vi glæder os til at se jer 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen