INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2023 

  

Fredag den 24 februar kl. 17.30, afholder støtteklubben og rideklubben den årlige generalforsamling i rytterstuen på Jedstedvej 41. 

  

Vi hygger os med lidt kaffe og kage undervejs mens vi afvikler generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen, vil vi arrangere spisning for de interesserede, mere herom følger snarest.

Der vil komme tilmelding og en pris på spisningen.


 
Vi håber at ses til en hyggelig aften, hvor der er rig mulighed for at komme med input,

så vores rideklub kan blive endnu bedre. 
Dagsorden:

Støtteklubben:
                  1.    Valg af dirigent  

                                            2.    Årets beretning  

                                            3.    Revideret regnskab fra kassereren   

                                            4.    Valg  

                                            5.    Indkomne forslag  

                                            6.    Evt.

  


Generalforsamling for Kongeå Rideklub:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Årets beretning

3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.       Behandling af indkomne forslag  

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.       Valg af suppleanter til bestyrelsen:

7.       Valg af medlemmer og suppleanter til juniorudvalget:

8.       Valg af revisorer og revisorsuppleant:

9.       Evt.

 

Bemærk at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på info@kongeaa-rideklub.dk  

 

 

Vi glæder os til at se jer.


De bedste hilsner fra Støtteklubben og bestyrelsen. 

 

 

 

 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram