Udvalg
 
I KÅR har vi adskillige udvalg til at supplere bestyrelsen med frivilligt arbejde inden for forskellige interesseområder.
Vi værdsætter ethvert bidrag, så hvis du har lyst til at hjælpe må du endelig sige til. Alle har en repræsentant med fra bestyrelsen, så det sikres at der er sammenhæng på tværs og at arbejdet er koordineret.  
 
 Sportsudvalg Birthe Carstensen, Rikke Galler
 Materiale udvalg  Gitte Petersen, Maiken Skalborg
 Juniorudvalget  
 Signe Brix, Sofie Josefsen, Josefine Jæger, Kirstine Galler, Emma Ahlers, Maria Hartvigsen
 
 Juniorudvalget består af unge medlemmer op til 18 år.
 I udvalget er der minimum to medlemmer og højst syv medlemmer. 
 Man vælges ind og ud af udvalget ved generalforsamlingen, som ligger i marts. 
 Juniorudvalget står for at planlægge og afholde arrangementer for primært de unge og mindre   ryttere, men afholder også arrangementer for alle de andre aldersgrupper i klubben. 
 I juniorudvalget afholdes møderne efter behov, og man aftaler indbyrdes hvornår. Udvalget har   desuden en kontaktperson til bestyrelsen, som de skal informere om alle arrangementer. 
 Efter aftale hjælper juniorudvalget også til ved arrangementer som fx stævner eller ridelejre.
 
 Stævneudvalg  Rikke Galler, Mathilde Knudsen, Emma Krabbenhøft, Jeanet Kieler, Bodil  Roskjær
 Sponsorudvalg
 Karina Josefsen, Maiken Skalborg   
 Undervisning  Randi Knudsen
 Elevheste/halvpart Gitte Petersen, Karina Josefsen 
 Ryttermærke
 Akita Ansbjerg Kristensen
 
 Læs mere om ryttermærker her