INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Torsdag d. 26/3-2020 kl. 19 afholder støtteklubben og rideklubben den årlige generalforsamling i rytterstuen på Jedstedvej 41.


Vi hygger os med lidt mad og drikke inden vi afvikler generalforsamlingen. Prisen for mad + 1 øl/vand er 100 kr. pr. person. Tilmelding incl. betaling til klubbens mobilepay 41415 (husk at angive navn).
Sidste frist for tilmelding er d. 16/3-2020

Vi ses til en hyggelig aften, hvor der er rig mulighed for at komme med input, så vores rideklub kan blive ved med at være den bedste.

Dagsorden:

Støtteklubben:
                        1.    Valg af dirigent

                                                    2.    Årets beretning

                                                    3.    Revideret regnskab fra kassereren

                                                    4.    Valg

                                                    5.    Indkomne forslag

                                                    6.    Evt.

 

 

 

 

Generalforsamling for Kongeå Rideklub:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Årets beretning

3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.       Valg af suppleanter til bestyrelsen:

7.       Valg af medlemmer og suppleanter til juniorudvalget:

8.       Valg af revisorer og revisorsuppleant:

9.       Evt.

 

Bemærk at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.